© web dizajn stamparijica web tim NS 2014
Štamparijica Novi Sad

Dizajn i štampa mali saveti kako osmisliti i

realizovati dobru reklamu vizuelno i sadržajno.

Dizajn flajera ili vizit karti, na flajerima koristiti originalne fotografije jer slika zamenjuje 1000 reči. Fotke treba da su u visokoj rezoluciji jer tehnika štampe to zahteva da bi odštampani reklamni matrijal imao korektan i kvalitetan izgled i oštro reprodukovane slike. Tekst je tu da isprati vizuelni momenat i sa njim ne treba preterivati jer da biste privukli pažnju kod kupca ili klijenta, morate ga privući atraktivnim tekstom letka. Ako ga naslov flajera ne privuče, neće dalje ni čitati, znači sa tekstom umereno. Količinu teksta koja može da prođe na flajeru diktira i dimenzija fljaera. Znači osnovno je da informacije moraju biti pregledne, lako čitljive i razumljive.

Dimenzije flajera formati

U štamparijici možete poručiti 4 dimenzije flajera, osnovni najmanji format je A6 flajer dimenzije 10 x14 cm obrezan na format. Sledeća dimenzija flajera je DL flajer ili poznatiji kao dučaki flajer koji je ustvari 1/3 flajera A4. Dimenzija DL flajera je 10x20,5 cm (preporuka za ovaj format jer je za 50% veći od flajera A6 a momentalno su i na akciji). Flajer A5 je neka zlatna sredina sa dimenzijo od 14x20,5 cm, on je pogodan za nešto više informacija tipa flajeri za picerije, roštiljnice palačinkarnice i slično gde se u ponudi kombinuju sa cenovnicima na poleđini flajera. A4 flajer je najveći u ponudi i dimezije A4 flajera iznose 20,5x28 cm obrezan na format. A4 flajer može biti kao slobodan list ili kao brošura savijen na pola ili sa dva prevoja na format DL. A4 flajer vam daje mogućnost da na atraktivan način predstavite svoju ponudu. Na vama je da odaberete koji format flajera vam najviše odgovara.

Dizajn flajera

Vizuelno dizajn za štampu i web se generalno ne razlikuje ali u tehničkom smislu razlike su bitne. Ako želite da uradite dizajn za štampu potrebno je da zanate da je rezolucija dokumenta 300 pisela po inču, kolor mod je CMYK ... ipak ispostavilo se da nemate potrebne veštine i znanja za izradu dizajna za štampu te je najbolje rešenje da dizajn flajera ili vizit karti prepustite nama jer to nam je svakodnevni posao.

Templejti-gotova šablon rešenja za štampu flajer USKORO u Štamparijici

© web dizajn stamparijica web tim NS 2014
Made in Štamparijica Novi Sad

Flajeri i vizit karte Novi Sad

Dizajn i štampa mali saveti kako osmisliti i

realizovati dobru reklamu vizuelno i

sadržajno.

Dizajn flajera ili vizit karti, na flajerima koristiti originalne fotografije jer slika zamenjuje 1000 reči. Fotke treba da su u visokoj rezoluciji jer tehnika štampe to zahteva da bi odštampani reklamni matrijal imao korektan i kvalitetan izgled i oštro reprodukovane slike. Tekst je tu da isprati vizuelni momenat i sa njim ne treba preterivati jer da biste privukli pažnju kod kupca ili klijenta, morate ga privući atraktivnim tekstom letka. Ako ga naslov flajera ne privuče, neće dalje ni čitati, znači sa tekstom umereno. Količinu teksta koja može da prođe na flajeru diktira i dimenzija fljaera. Znači osnovno je da informacije moraju biti pregledne, lako čitljive i razumljive.

Dimenzije flajera formati

U štamparijici možete poručiti 4 dimenzije flajera, osnovni najmanji format je A6 flajer dimenzije 10 x14 cm obrezan na format. Sledeća dimenzija flajera je DL flajer ili poznatiji kao dučaki flajer koji je ustvari 1/3 flajera A4. Dimenzija DL flajera je 10x20,5 cm (preporuka za ovaj format jer je za 50% veći od flajera A6 a momentalno su i na akciji). Flajer A5 je neka zlatna sredina sa dimenzijo od 14x20,5 cm, on je pogodan za nešto više informacija tipa flajeri za picerije, roštiljnice palačinkarnice i slično gde se u ponudi kombinuju sa cenovnicima na poleđini flajera. A4 flajer je najveći u ponudi i dimezije A4 flajera iznose 20,5x28 cm obrezan na format. A4 flajer može biti kao slobodan list ili kao brošura savijen na pola ili sa dva prevoja na format DL. A4 flajer vam daje mogućnost da na atraktivan način predstavite svoju ponudu. Na vama je da odaberete koji format flajera vam najviše odgovara.

Dizajn flajera

Vizuelno dizajn za štampu i web se generalno ne razlikuje ali u tehničkom smislu razlike su bitne. Ako želite da uradite dizajn za štampu potrebno je da zanate da je rezolucija dokumenta 300 pisela po inču, kolor mod je CMYK ... ipak ispostavilo se da nemate potrebne veštine i znanja za izradu dizajna za štampu te je najbolje rešenje da dizajn flajera ili vizit karti prepustite nama jer to nam je svakodnevni posao.

Templejti-gotova šablon rešenja za štampu flajer USKORO u

Štamparijici

© web dizajn stamparijica web tim NS 2014
Štamparijica Novi Sad

Dizajn i štampa mali

saveti kako osmisliti

i realizovati dobru

reklamu vizuelno i

sadržajno.

Dizajn flajera ili vizit karti, na flajerima koristiti originalne fotografije jer slika zamenjuje 1000 reči. Fotke treba da su u visokoj rezoluciji jer tehnika štampe to zahteva da bi odštampani reklamni matrijal imao korektan i kvalitetan izgled i oštro reprodukovane slike. Tekst je tu da isprati vizuelni momenat i sa njim ne treba preterivati jer da biste privukli pažnju kod kupca ili klijenta, morate ga privući atraktivnim tekstom letka. Ako ga naslov flajera ne privuče, neće dalje ni čitati, znači sa tekstom umereno. Količinu teksta koja može da prođe na flajeru diktira i dimenzija fljaera. Znači osnovno je da informacije moraju biti pregledne, lako čitljive i razumljive.

Dimenzije flajera formati

U štamparijici možete poručiti 4 dimenzije flajera, osnovni najmanji format je A6 flajer dimenzije 10 x14 cm obrezan na format. Sledeća dimenzija flajera je DL flajer ili poznatiji kao dučaki flajer koji je ustvari 1/3 flajera A4. Dimenzija DL flajera je 10x20,5 cm (preporuka za ovaj format jer je za 50% veći od flajera A6 a momentalno su i na akciji). Flajer A5 je neka zlatna sredina sa dimenzijo od 14x20,5 cm, on je pogodan za nešto više informacija tipa flajeri za picerije, roštiljnice palačinkarnice i slično gde se u ponudi kombinuju sa cenovnicima na poleđini flajera. A4 flajer je najveći u ponudi i dimezije A4 flajera iznose 20,5x28 cm obrezan na format. A4 flajer može biti kao slobodan list ili kao brošura savijen na pola ili sa dva prevoja na format DL. A4 flajer vam daje mogućnost da na atraktivan način predstavite svoju ponudu. Na vama je da odaberete koji format flajera vam najviše odgovara.

Dizajn flajera

Vizuelno dizajn za štampu i web se generalno ne razlikuje ali u tehničkom smislu razlike su bitne. Ako želite da uradite dizajn za štampu potrebno je da zanate da je rezolucija dokumenta 300 pisela po inču, kolor mod je CMYK ... ipak ispostavilo se da nemate potrebne veštine i znanja za izradu dizajna za štampu te je najbolje rešenje da dizajn flajera ili vizit karti prepustite nama jer to nam je svakodnevni posao.

Templejti-gotova šablon rešenja za

štampu flajer USKORO u Štamparijici

Quis in dolor exercitation culpa qui culpa enim sit