Štamparijica Flajeri Štampa ostalo Kontakt
© web dizajn stamparijica web tim NS 2014
Štampanje  Novi Sad

Flajeri kolor štampa

Štampanje flajera Štamparijica Novi Sad. Kolor flajeri-letci najbolja ponuda,najjeftinija štampa  Minimalne cene za grafički dizajn flajera. Gratis grafička priprema uz naručen dizajn  flajera format  A4 i  flajere format  A5  Vaše je samo da ako želite svoje motive na flajerima ,obzbedite kvalitetne slike i tekst u digitalnom formatu i dostavite nam sve to na našu E-mail adresu.  Kada revizija za pripremu bude odobrena, rok za izradu flajera je 8-10 dana ako ih líčno preuzimate,ako se šalju poštom još dodajte 2-3 dana za isporuku.
Za razliku od digitalnih oblika reklamiranja na internetu, štampani material je ipak nešto opipljivo što dolazi direktno-ciljano u ruke potencijalnog kupca i neminovno privlači njegovu pažnju i interesovanje. Da bi privukao pažnju potencijalnog kupca flajer bi trebalo da bude profesionalno urađen (dizajniran) i da sadrži neke bitne elemente. - Kontakt informacije - Jasan i upadljiv naslov sa porukom - Jasan i koncizan tekst u odgovarajućoj veličini fonta - Prepoznatljive boje brenda-logo-reklamni slogan - Originalne fotografije u dobroj rezoluciji Zato je ipak bolje ovaj posao oko dizajna prepustiti profesionalcima koji imaju iskustvo u tom poslu.

Flajeri A6 kolor

štampa obostrano

Dimenzije flajera 10x14 cm

Flajeri  A6 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A6 flajera je 2950 RSD ili (25€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 850 RSD ili (7€) sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje od 3-7€ .

Flajeri A4 slobodan

list ful kolor

obostrana štampa

Dimenzije flajera 20,5x28,5 cm

Flajeri  A4 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A4 flajera je 11800 RSD ili (100€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 1200 RSD ili (10€) po strani flajera sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje  od 3-7€ .

Flajeri A5 pun kolor

obostrana štampa

Dimenzije flajera 14x20,5 cm

Flajeri  A5 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A5 flajera je 5900 RSD ili (50€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 1200 RSD ili (10€) sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje  od 3-7€ .
Štamparijica Novi Sad ...štampanje od vizit karti do plakata Flajeri
Home Flajeri Stampa vizitke brosure plakati Kontakt Štampanje u Novom Sadu

Flajeri kolor štampa

Štampanje flajera Štamparijica Novi Sad. Kolor flajeri-letci najbolja ponuda,najjeftinija štampa  Minimalne cene za grafički dizajn flajera. Gratis grafička priprema uz naručen dizajn  flajera format  A4 i  flajere format  A5  Vaše je samo da ako želite svoje motive na flajerima ,obzbedite kvalitetne slike i tekst u digitalnom formatu i dostavite nam sve to na našu E-mail adresu.  Kada revizija za pripremu bude odobrena, rok za izradu flajera je 8-10 dana ako ih líčno preuzimate,ako se šalju poštom još dodajte 2-3 dana za isporuku.
Za razliku od digitalnih oblika reklamiranja na internetu, štampani material je ipak nešto opipljivo što dolazi direktno-ciljano u ruke potencijalnog kupca i neminovno privlači njegovu pažnju i interesovanje. Da bi privukao pažnju potencijalnog kupca flajer bi trebalo da bude profesionalno urađen (dizajniran) i da sadrži neke bitne elemente. - Kontakt informacije - Jasan i upadljiv naslov sa porukom - Jasan i koncizan tekst u odgovarajućoj veličini fonta - Prepoznatljive boje brenda-logo-reklamni slogan - Originalne fotografije u dobroj rezoluciji Zato je ipak bolje ovaj posao oko dizajna prepustiti profesionalcima koji imaju iskustvo u tom poslu.

Flajeri A6 kolor

štampa obostrano

Dimenzije flajera 10x14

cm

Flajeri  A6 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A6 flajera je 2950 RSD ili (25€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 850 RSD ili (7€) sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje od 3-7€ .

Flajeri A4 slobodan

list ful kolor

obostrana štampa

Dimenzije flajera

20,5x28,5 cm

Flajeri  A4 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A4 flajera je 11800 RSD ili (100€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 1200 RSD ili (10€) po strani flajera sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje  od 3-7€ .

Flajeri A5 pun

kolor obostrana

štampa

Dimenzije flajera 14x20,5

cm

Flajeri  A5 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A5 flajera je 5900 RSD ili (50€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 1200 RSD ili (10€) sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje  od 3-7€ .
Štamparijica Novi Sad ...štampanje od vizit karti do plakata
© web dizajn stamparijica web tim NS 2014
Flajeri
Navigation Menu
© web dizajn stamparijica web tim NS 2014
Štampanje u Novom Sadu

Flajeri kolor

štampa

Štampanje flajera Štamparijica Novi Sad. Kolor flajeri-letci najbolja ponuda,najjeftinija štampa  Minimalne cene za grafički dizajn flajera. Gratis grafička priprema uz naručen dizajn  flajera format  A4 i  flajere format  A5  Vaše je samo da ako želite svoje motive na flajerima ,obzbedite kvalitetne slike i tekst u digitalnom formatu i dostavite nam sve to na našu E-mail adresu.  Kada revizija za pripremu bude odobrena, rok za izradu flajera je 8-10 dana ako ih líčno preuzimate,ako se šalju poštom još dodajte 2-3 dana za isporuku.
Za razliku od digitalnih oblika reklamiranja na internetu, štampani material je ipak nešto opipljivo što dolazi direktno-ciljano u ruke potencijalnog kupca i neminovno privlači njegovu pažnju i interesovanje. Da bi privukao pažnju potencijalnog kupca flajer bi trebalo da bude profesionalno urađen (dizajniran) i da sadrži neke bitne elemente. - Kontakt informacije - Jasan i upadljiv naslov sa porukom - Jasan i koncizan tekst u odgovarajućoj veličini fonta - Prepoznatljive boje brenda- logo-reklamni slogan - Originalne fotografije u dobroj rezoluciji Zato je ipak bolje ovaj posao oko dizajna prepustiti profesionalcima koji imaju iskustvo u tom poslu.

Flajeri A6 kolor štampa obostrano

Dimenzije flajera 10x14 cm

Flajeri  A6 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A6 flajera je 2950 RSD ili (25€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 850 RSD ili (7€) sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje od 3-7€ .

Flajeri A4 slobodan list ful kolor

obostrana štampa

Dimenzije flajera 20,5x28,5 cm

Flajeri  A4 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A4 flajera je 11800 RSD ili (100€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 1200 RSD ili (10€) po strani flajera sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje  od 3-7€ .

Flajeri A5 pun kolor obostrana

štampa

Dimenzije flajera 14x20,5 cm

Flajeri  A5 se štampaju u tiražu od minimum 5000 komada, obostrano u punom ful koloru na kvalitetnoj  135 gramskoj kunstdruk hartiji. Cena A5 flajera je 5900 RSD ili (50€) ...dizajn nije uračunat u cenu. Ako mi radimo dizajn flajera, cena je od 1200 RSD ili (10€) sa uključene dve revizije fajlova. Svaka naredna revizija se dododtno naplaćuje. Uz naš dizajn flajera dobijate gratis pripremu fajlova za štampu. Ako vi šaljete svoje fajlove a nisu pripremljeni za štampu usluga pripreme fajlova se naplaćuje  od 3-7€ .
Štamparijica Novi Sad ...štampanje od vizit karti do plakata